วีไอพี
VIP0 VIP1 VIP2 VIP3 VIP4 VIP5 VIP6
ฝากขั้นต่ำภายในหนึ่งเดือน (฿) N/A 3,000 10,000 50,000 100,000 500,000 1,000,000
โบนัสอัปเกรดวีไอพี (฿) N/A 199 699 3,599 7,999 39,999 89,999
โบนัสวันเกิด (฿) N/A 299 899 4,399 9,999 55,999 99,999
โบนัสเงินคืนรายวัน
คาสิโนสด 0.40% 0.40% 0.50% 0.60% 0.70% 0.80% 1%
สปอร์ต/ อีสปอร์ต 0.35% 0.35% 0.50% 0.60% 0.70% 0.80% 1%
เกมส์สล็อต 0.40% 0.40% 0.50% 0.60% 0.70% 0.80% 1%
เงินคืนรายสัปดาห์สำหรับการสูญเสีย
เงินคืนรายสัปดาห์ 1% 3% 3.5% 4% 4.5% 5% 6%
ฝากขั้นต่ำภายในหนึ่งเดือน (฿) N/A
โบนัสอัปเกรดวีไอพี (฿) N/A
โบนัสวันเกิด (฿) N/A
โบนัสเงินคืนรายวัน
คาสิโนสด 0.40%
สปอร์ต/ อีสปอร์ต 0.35%
เกมส์สล็อต 0.40%
เงินคืนรายสัปดาห์สำหรับการสูญเสีย
เงินคืนรายสัปดาห์ 1%
ฝากขั้นต่ำภายในหนึ่งเดือน (฿) 3,000
โบนัสอัปเกรดวีไอพี (฿) 199
โบนัสวันเกิด (฿) 299
โบนัสเงินคืนรายวัน
คาสิโนสด 0.40%
สปอร์ต/ อีสปอร์ต 0.35%
เกมส์สล็อต 0.40%
เงินคืนรายสัปดาห์สำหรับการสูญเสีย
เงินคืนรายสัปดาห์ 3%
ฝากขั้นต่ำภายในหนึ่งเดือน (฿) 10,000
โบนัสอัปเกรดวีไอพี (฿) 699
โบนัสวันเกิด (฿) 899
โบนัสเงินคืนรายวัน
คาสิโนสด 0.50%
สปอร์ต/ อีสปอร์ต 0.50%
เกมส์สล็อต 0.50%
เงินคืนรายสัปดาห์สำหรับการสูญเสีย
เงินคืนรายสัปดาห์ 3.5%
ฝากขั้นต่ำภายในหนึ่งเดือน (฿) 50,000
โบนัสอัปเกรดวีไอพี (฿) 3,599
โบนัสวันเกิด (฿) 4,399
โบนัสเงินคืนรายวัน
คาสิโนสด 0.60%
สปอร์ต/ อีสปอร์ต 0.60%
เกมส์สล็อต 0.60%
เงินคืนรายสัปดาห์สำหรับการสูญเสีย
เงินคืนรายสัปดาห์ 4%
ฝากขั้นต่ำภายในหนึ่งเดือน (฿) 100,000
โบนัสอัปเกรดวีไอพี (฿) 7,999
โบนัสวันเกิด (฿) 9,999
โบนัสเงินคืนรายวัน
คาสิโนสด 0.70%
สปอร์ต/ อีสปอร์ต 0.70%
เกมส์สล็อต 0.70%
เงินคืนรายสัปดาห์สำหรับการสูญเสีย
เงินคืนรายสัปดาห์ 4.5%
ฝากขั้นต่ำภายในหนึ่งเดือน (฿) 500,000
โบนัสอัปเกรดวีไอพี (฿) 39,999
โบนัสวันเกิด (฿) 55,999
โบนัสเงินคืนรายวัน
คาสิโนสด 0.80%
สปอร์ต/ อีสปอร์ต 0.80%
เกมส์สล็อต 0.80%
เงินคืนรายสัปดาห์สำหรับการสูญเสีย
เงินคืนรายสัปดาห์ 1%
ฝากขั้นต่ำภายในหนึ่งเดือน (฿) 1,000,000
โบนัสอัปเกรดวีไอพี (฿) 89,999
โบนัสวันเกิด (฿) 99,999
โบนัสเงินคืนรายวัน
คาสิโนสด 1%
สปอร์ต/ อีสปอร์ต 1%
เกมส์สล็อต 1%
เงินคืนรายสัปดาห์สำหรับการสูญเสีย
เงินคืนรายสัปดาห์ 6%
ข้อตกลงและเงื่อนไข